Strona startowa inteligentny dom   O naszej firmie System automatyki D2000 MiniDo - sterownik rolet, bram i oświetlenia Dane kontaktowe

W TYM DZIALE PRZEDSTAWIAMY
OPIS OPROGRAMOWANIA CONDOR
 
 Wybierz temat:
 
 
D2000 - opis systemu

Moduły podstawowe

Akcesoria sterujące

Akcesoria wykonawcze

Przykłady zastosowań

Program Condor

 

Oprogramowanie CONDOR

Program umożliwia pracę w jęzku polskim, a także
w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, holenderskim i włoskim.

Oprogramowanie jest bezpłatne!


 

Oprogramowanie CONDOR, zostało stworzone z myślą, aby mogły się nim posługiwać
także osoby, które nie posiadają rozległej wiedzy informatycznej, a jedynie podstawową wiedzę
o obsłudze komputera.

W programie tym, można w przejrzysty i łatwy sposób, nanosić elementy systemu, oraz tworzyć różnego rodzaju zależności pomiędzy nimi.

Jedną z wielu bardzo użytecznych opcji programu, jest symulacja komputerowa działania systemu, jeszcze przed jego zakupem lub przystąpieniem do instalacji okablowania!

 
     W ten sposób, można zaprojektować system automatyki i sprawdzić, jak będzie on działał w przyszłości, dopasować wszystkie elementy, a co najważniejsze dopracować całą koncepcję systemu, uwzględniającą wszystkie potrzeby tak, aby później nie było żadnych niespodzianek!

Dokładna instrukcja programu Condor, zwarta jest w Podręczniku Oprogramowania CONDOR, który wraz z samym programem, można pobrać z działu Wsparcie i zakupy.

Poniżej, zamieszczono ogólny opis sposobu programowania.

Układanie programu dla inteligentnej instalacji, przebiega w 4 etapach:

ETAP 1 - tworzenie planów obiektu.

Aby możliwe było zaprojektowanie systemu, w pierwszej kolejności musimy przygotować podkład, wizualizujący nasz obiekt, w taki sposób, abyśmy mogli nanieść później na ten podkład wszystkie urządzenia systemu.

Plany obiektu (dla dużych obiektów lub poszczególnych kondygnacji tworzy się osobne plany), można tworzyć ręcznie, korzystając z MENU rysowania, lub też skorzystać z gotowych planów obiektu i zaimportować je do programu.
Na planach, można dodawać własne elementy oraz opisy, które w przyszłości będą dla nas pomocne, w szybkim zlokalizowaniu danego elementu.

dom - plan do inteligentnej instalacji

Gdy mamy już wykonaną podstawę dla naszego projektu, możemy rozpocząć projektowanie.

ETAP 2 - nanoszenie na plan elementów sterujących i wykonawczych.

Na tym etapie, za pomocą prostego narzędzia, przeciągamy z okna wyboru, odpowiednie urządzenia sterujące oraz urządzenia wykonawcze, czyli to wszystko, czym chcemy sterować.

Elementy te, możemy rozmieścić bezpośrednio na planie obiektu, odwzorowując miejsca ich fizycznej instalacji, lub też poza planem, jeżeli będą to elementy sterowania wirtualnego, lub też, np. styki innych systemów.

rozmieszczenie urządzeń w domu


ETAP 3 - programowanie urządzeń

Gdy już zakończyliśmy nanoszenie na plan wszystkich lub też części urządzeń, możemy przystąpić do przypisywania im odpowiednich funkcji.

Jeżeli będą to proste funkcje, typu włącz / wyłącz, wystarczy, że z MENU FUNKCJI, wybierzemy odpowiednią funkcję, klikniemy na elemencie sterującym (np. czujniku temperatury) i przeciągniemy niebieską linię, która się pokaże, na element, którym ma ten czujnik sterować (np. zawór grzejnika). W okienku tej funkcji pokażą się symbole obu zaprogramowanych urządzeń i wystarczy taką funkcję zatwierdzić, aby powiązać te urządzenia.
Niektóre funkcje wymagają podania dodatkowych parametrów, jak np. temperatura, która ma być utrzymywana z ew. odchyleniem.

programowanie urządzeń

Jak widać na powyższym rysunku, w bloku funkcyjnym, na samej górze widnieje dodatkowe pole, w którym można zamieścić warunki,
pod jakimi dana funkcja będzie wykonywana.

Warunki tworzy się przy pomocy edytora, w którym można dodać zarówno najprostsze warunki, typu: "jeżeli czujnik zmierzchowy zmieni swój stan", jak i bardzo skomplikowane warunki dla specyficznego zachowania systemu w określonych sytuacjach.
Oczywiście przy tworzeniu warunków nie używa się zwrotów "jeżeli", tylko posługuje się symbolami urządzeń naniesionych na plan oraz operatorami logicznymi.

warunki dla inteligentnych instalacji

Dodatkowo do sterowania pracą poszczególnych urządzeń, tworzy się harmonogramy lub sekwensery działań. Elementy te mogą być używane, zarówno jako "wejścia", czyli dla danej funkcji urządzeniem wejściowym nie będzie fizyczny przycisk, a właśnie harmonogram lub sekwenser.

Tak, jak wszystkie inne ustawienia, harmonogramy tworzy się za pomocą graficznego edytora, w którym ustawiamy odpowiednie przedziały czasu, wg. których ma się odbywać sterowanie urządzeniem lub całymi grupami urządzeń:

automatyka - harmonogram zadań

ETAP 4 - symulacja działania systemu

Po zakończeniu programowania lub też po zaprogramowaniu jakiejś funkcji, możemy się przełączyć w tryb symulacji, w którym mamy możliwość sprawdzenia, jak będzie się zachowywał system, przy wprowadzonych ustawieniach.

W czasie symulacji, program zachowuje się identycznie, jak w trakcie sterowania systemem z poziomu komputera, czyli funkcje czasowe wykonywane są automatycznie, a naciśnięcie jakiegoś przycisku, spowoduje określoną reakcję, np. zapalenie światła - zgodnie
z przypisaną do niego funkcją.

Na poniższym rysunku widać, jak używając "ludzika", obrazującego żywego człowieka, po wejściu w zasięg działania czujki, spowodował on uruchomienie obwodu oświetleniowego, uzależnionego od tej właśnie czujki.

symulacja pracy systemu automatyki domowej

W czasie użytkowania domu, wyposażonego w system automatyki, w każdym momencie istnieje możliwość natychmiastowej zmiany sposobu działania poszczególnych elementów systemu, wg. powyższych zasad.

Intuicyjny tryb programowania, polegający na zaznaczeniu elementu sterującego i przeciągnięciu linii łączącej na element sterowany, oraz symbole obrazujące sposób działania danej funkcji, znacznie ułatwiają układanie programu.

Na poniższym rysunku widać schemat działania danej funkcji.
Dolna kreska przedstawia zachowanie elementu sterującego, natomiast górna - obrazuje stan wyjścia (obwodu) uruchamianego tą funkcją.

funkcje


Powyższa funkcja, zgodnie z rysunkiem zadziała następująco:
  • pierwsze naciśnięcie przycisku (skok dolnej kreski) - uruchomi obwód wyjściowy,
  • zwolnienie przycisku (opadnięcie dolnej kreski) - nie zmieni stanu wyjścia
  • następne naciśnięcie przycisku (ponowny skok dolnej kreski) - wyłączy obwód (opadnięcie górnej kreski)
czyli mamy najprostszy wyłącznik, jedno naciśnięcie zapala, a drugie gasi światło.

Dla osób, które zamierzają sterować systemem z poziomu komputera, przydatna będzie zapewne informacja, iż plan obiektu, wcale nie musi zawierać podkładów technicznych, ale może zawierać dowolną grafikę ułożoną przez użytkownika.
Jeżeli utworzylibyśmy następny podkład, dla wcześniej zaprojektowanej instalacji, to mógłby on wyglądać, np. tak:

ekran


Jeżeli dodatkowo wykorzystalibyśmy monitor komputera z ekranem dotykowym LCD, to z takiego monitora możemy utworzyć dowolny panel sterujący dla systemu, z zachowaniem całej funkcjonalności komputera.

Np., moglibyśmy na nim odebrać pocztę, przeglądać internet, lub... wyświetlać ulubione obrazy, w czasie gdy nie używamy sterowania.

Nasza firma udziela wszelkiej możliwej pomocy osobom projektującym swój system.
Jeżeli w czasie programowania, okaże się, iż ktoś nie potrafi samodzielnie ułożyć funkcji realizującej jego oczekiwania, może do nas zadzwonić lub przesłać swój projekt z opisem zadania, jakie ma być zrealizowane, na adres: , a my odeślemy ten projekt z wprowadzonymi funkcjami.

Uwaga. Projekty prosimy przesyłać w formie spakowanego archiwum.
Archiwum musi zawierać wszystkie pliki i podkatalogi - katalogu o nazwie nadanej przy tworzeniu nowej instalacji.

Przejdź do działu wsparcia i zakupów, w celu pobrania oprogramowania lub instrukcji - Wsparcie i zakupy.