Strona startowa inteligentny dom   O naszej firmie System automatyki D2000 MiniDo - sterownik rolet, bram i oświetlenia Dane kontaktowe

Artykuł w czasopiśmie MURATOR
budynki inteligentne Czy budując dom zostajemy automatycznie skazani na późniejsze, ciągłe już zamartwianie się o jego stan, o to że czegoś nie dopilnowaliśmy, o czymś zapomnieliśmy (otwarte rolety, włączone żelazko)? Czy ciągle musimy pamiętać o wykonaniu wszystkich czynności, które mają wpływ na koszty jego utrzymania, np., czy optymalnie wykorzystujemy wszystkie media? Czy w czasie pobytu na wakacjach musimy ciągle myśleć o tym co dzieje się w domu i jak będzie wyglądał trawnik po naszym powrocie? Czy będąc w pracy powinniśmy zaprzątać swoje myśli tym, co w domu robią nasze dzieci, które wcześniej wróciły ze szkoły lub czy pozostawiona w domu bez opieki starsza osoba jest bezpieczna?
I wreszcie.. czy po powrocie z pracy, gdy jesteśmy zmęczeni i często sfrustrowani, zamiast odpocząć, musimy swój czas poświęcać na wykonanie dziesiątków drobnych codziennych czynności?


Otóż NIE. Budynek w bardzo dużej mierze może sam dbać - nie tylko
o siebie, ale także o użytkowników w nim mieszkających, wyręczając ich z wielu codziennych czynności, znacznie tym samym podnosząc komfort i wygodę mieszkańców. Budynek może o wiele efektywniej korzystać ze wszelkiego typu mediów, optymalizując oszczędności, ponieważ
w przeciwieństwie do użytkowników o niczym nie zapomni, niczego nie przeoczy, a dodatkowo wykorzysta media tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i tylko w takiej ilości jaka jest wymagana. Budynek może zapewnić wszystkim domownikom wysoki poziom bezpieczeństwa, zarówno przez działania profilaktyczne jak i fizyczne zapobieganie rzeczywistym zagrożeniom. Dom, który potrafi realizować powyższe założenia to Dom Inteligentny.
Idea inteligentnego budynku powstała już kilkadziesiąt lat temu,
gdy okazało się, iż nie jest możliwe sprawne zarządzanie
i kontrolowanie różnego typu urządzeń elektrycznych (sprzęt AGD, RTV, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, windy, automatyczne bramy, furtki, rolety, itd.), wyposażonych w indywidualne sterowniki, które nie są w stanie ze sobą współpracować. Dodatkowo, po ułożeniu typowej instalacji, nie było możliwości jej późniejszej zmiany lub zmiany sposobu działania poszczególnych urządzeń do niej podłączonych, bez jej gruntownej przebudowy.
Wszystko to razem sprawiło, że opracowano spójny i kompleksowy system automatyki, którego zadaniem było przejęcie kontroli i sterowania wszystkimi obwodami elektrycznymi, a tym samym wyeliminowanie indywidualnych, niezależnych sterowników. Przełomowym pomysłem, który umożliwił stworzenie systemu pozbawionego w praktyce ograniczeń, było odrzucenie dotychczasowego schematu myślowego, iż w obwód zasilający musi być wstawiony jakiś wyłącznik, który tym obwodem steruje.

automatyka domowa
W systemie automatyki zastosowano osobne moduły zasilające, z których wyprowadzone są obwody elektryczne oraz całkowicie oddzielne moduły sterujące, do których podłącza się wyłączniki i różnego rodzaju czujki. Taka konstrukcja systemu daje niespotykane dotąd możliwości funkcjonalne, ponieważ elementy sterujące możemy umieszczać w zupełnie dowolnych miejscach, niezależnie od instalacji elektrycznej, a każdemu z tych elementów, za pomocą oprogramowania możemy przypisać dowolne funkcje jakie ma wykonywać i dowolne obwody, którymi ma sterować.
Niewątpliwe zalety takich systemów, jak i ich niewielka ilość, sprawiały, iż były one dostępne (ze względu na cenę) tylko dla wielkich firm (biurowce, zakłady, hotele), oraz osób pokroju Billa Gatesa. Jednak gwałtowny wzrost zainteresowania tego typu systemami w krajach wysoko rozwiniętych, doprowadził do ich produkcji na skalę masową, co przyczyniło się do znacznego obniżenia cen... i znowu do wzrostu popytu na nie. Efektem tego, było m.in. opracowanie przez Belgijską firmę AnB, systemu D2000, dedykowanego dla domów jednorodzinnych, apartamentowców, oraz małych i średnich firm.

Typowe zastosowania systemu, umożliwiają sterowanie:

Zastosowania automatyki w domu
obwodami oświetleniowymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi), układanie scen świetlnych, polegających na uruchamianiu jednym przyciskiem dowolnych punktów świetlnych z ustawionymi indywidualnie dla nich parametrami jasności (np. sceny do czytania lub oglądania TV, itp.).
roletami i karniszami elektrycznymi, w tym grupowanie rolet i zbiorcze nimi sterowanie oraz uwzględnianie ich w scenach świetlnych. bramami wjazdowymi, garażowymi, furtkami, itp.,
ogrzewaniem elektrycznym lub CO, w tym ustawianie osobnych parametrów ogrzewania dla różnych pomieszczeń, przedziałów czasowych i innych zależności wpływających na oszczędności.
systemami nawadniania, z programowaniem czasowym lub w zależności od warunków pogodowych, bieżącej wilgotności gleby, pory dnia, itd.
elektrozaworami wody i gazu, z uwzględnieniem ich zamykania przy zagrożeniach lub też automatycznego, profilaktycznego ich zamykania po opuszczeniu domu, innymi urządzeniami, którymi użytkownik chce sterować.
Komfort i wygoda użytkowania budynku

Wyłączniki i piloty zdalnego sterowania

w dowolnych miejscach domu, możemy zainstalować potrzebną ilość wyłączników sterujących określonymi elementami systemu i zmieniać te ustawienia, tak, aby zawsze potrzebny wyłącznik był pod ręką (dołożenie kolejnego przycisku do wyłącznika nie stanowi najmniejszego problemu, tak samo jak przeprogramowanie sposobu działania istniejącego przycisku,
jednym przyciskiem panelu sterującego, możemy realizować wiele funkcji naraz, np. idąc spać, z sypialni wyłączymy całe oświetlenie domu, zamkniemy wszystkie rolety, wyłączymy oświetlenie zewnętrzne. Włączając scenę świetlną do oglądania TV, w czasie dnia zamknie się także roleta okna, z którego pada światło na telewizor, itp.
różne możliwości sterowania systemem, zarówno przez wyłączniki, jak i piloty (uwzględniając w tym sterowanie sprzętem RTV), za pomocą komputera lub też w sposób całkowicie automatyczny, gdzie światła zapalają się po wejściu do pomieszczenia i gasną po jego opuszczeniu albo też sterowanie funkcjami za pomocą telefonu, gdy jesteśmy poza domem,
integracja działań różnych urządzeń, np., otwarcie po zmroku bramy wjazdowej, spowoduje zapalenie oświetlenia przed domem, otwarcie bramy garażowej i zapalenie światła w garażu.

Oszczędności wynikające z optymalizacji zużycia mediów:

nie tracimy niepotrzebnie energii elektrycznej, np. przez zapomnienie wyłączenia jakiegoś obwodu,
energia/media są zużywane wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne, np. wieczorem temperatura w wybranych pomieszczeniach obniża się, a rano przed wstaniem domowników podnosi, przy otwarciu okna w pomieszczeniu – wyłącza się obwód grzejny, nawadnianie trawnika włączy się przy suchej glebie o określonej porze i wyłączy gdy wilgotność zostanie osiągnięta, lub po zadanym czasie,
nie zwiększamy kosztów wszystkich instalacji, ponieważ wykorzystujemy urządzenia istniejące w innych systemach, bez konieczności ich dublowania, np. wykorzystując czujki systemu alarmowego do sterowania automatyką.

Profilaktyczne funkcje bezpieczeństwa:

rzeczywista symulacja obecności domowników, przez programy, które podczas nieobecności domowników, będą załączać oświetlenie przed domem, w jego poszczególnych pomieszczeniach, uchylać rolety, załączać sprzęt grający, itp.
zbiorcze wyłączanie w sposób automatyczny wszystkich obwodów(np. po uzbrojeniu systemu alarmowego) mogących stanowić zagrożenie (oświetlenie, gniazdka elektryczne, których np. używamy do prasowania, itd.) oraz jednoczesne zamykanie zaworów wody i gazu oraz wszystkich rolet – które przez zapomnienie moglibyśmy pozostawić otwarte,

Zabezpieczenia przed faktycznym zagrożeniem:

które może wystąpić w czasie, gdy w domu znajdują się sami domownicy, dzieci bez opieki lub też osoby starsze i schorowane (które nie będą w stanie nic zrobić). W takim przypadku, system po wykryciu np. ulatniającego się gazu może: zamknąć zawór gazu, wyłączyć wszystkie obwody elektryczne, otworzyć klapę dymną, powiadomić telefonicznie innych domowników lub odpowiednie służby o występującym zagrożeniu (adekwatnie do sytuacji – pożar, zalanie wodą, itd.)

Podsumowanie

Jedną z podstawowych cech człowieka, wpływających na rozwój cywilizacyjny, jest chęć ułatwienia sobie życia. Cecha ta sprawia, że nieustannie trwa wyścig pomysłów, co można jeszcze usprawnić i czym co zastąpić. W wyścigu tym, typowe instalacje elektryczne już na starcie przegrały z inteligentnymi systemami automatyki, z którymi nie mogą się nawet równać pod względem funkcjonalności i elastyczności oraz efektów ich działania. W naszym kraju, na korzyść tych pierwszych przemawia jeszcze konserwatyzm i przyzwyczajenie ludzi oraz stosunkowo nikła świadomość o alternatywnych rozwiązaniach. Do niedawna istotną przeszkodą była także cena systemów automatyki, stanowiąca dla wielu osób barierę nie do przekroczenia, jednak i ta przeszkoda została w praktyce już prawie usunięta, czego najlepszym przykładem, jest oferta firmy ADK GROUP z Wrocławia – dystrybutora na Polskę systemu D2000, która sprawia, iż po odliczeniu kosztów sterowników (które i tak musielibyśmy zakupić), oraz oszczędności wynikających z zastosowania automatyki, koszt takiego systemu jest w praktyce prawie pomijalny w porównaniu do kosztu budowy całego domu i na pewno warto poważnie rozważyć możliwości jego zainstalowania, a już na pewno poprosić swojego wykonawcę instalacji o przedstawienie oferty na wykonanie tego typu systemu., pamiętając, że w obecnych czasach to elektryczność i instalacje z nią związane są najistotniejszym składnikiem jakości naszego codziennego życia. Wszystkich zainteresowanych dokładniejszym zapoznaniem się z problematyką systemów automatyki domowej, zapraszamy na stronę WWW dystrybutora: www.adk-automatyka.pl

Zamknij