Strona startowa inteligentny dom   O naszej firmie System automatyki D2000 MiniDo - sterownik rolet, bram i oświetlenia Dane kontaktowe

Artykuł w czasopiśmie DOBRY DOM
anb inteligentne instalacje                             opis domu                      inteligentny dom

Inteligentny dom w zasięgu "Kowalskiego"?

Co to właściwie jest Inteligentny Dom?

Ogromny postęp technologiczny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, przyczynił się do znacznego wzrostu liczby urządzeń elektrycznych stosowanych przez ludzi do codziennego użytku.
Właściwie wszystko co nas otacza, jest w większym lub mniejszym stopniu, uzależnione od elektryczności i elektronicznych układów sterujących (sprzęt AGD, RTV, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, automatyczne bramy, furtki, rolety, karnisze elektryczne, itd.).
Wszystkie te urządzenia wymagają bardziej lub mniej skomplikowanych sterowników (wyłączniki, sensory, programatory, itp.),   jednak zawsze są to sterowniki przeznaczone tylko dla danego typu urządzenia.
Często się zdarza, iż do różnych urządzeń, wykorzystywane są takie same elementy sterujące (ze względu na rozdzielność tych urządzeń), co niepotrzebnie podnosi koszty całości.
Jednak najistotniejszym problemem jest to, że urządzenia te, nie stanowią spójnej konstrukcji, umożliwiającej jednolity sposób zarządzania nimi, wykorzystania tych samych elementów sterujących oraz tworzenia różnego typu zależności pomiędzy ich działaniem.
Idealnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie wszelkich urządzeń sterujących jednym, centralnym systemem.
Biorąc powyższe pod uwagę, można pokusić się o zdefiniowanie pojęcia Inteligentny Budynek, jako:

Budynek, wyposażony w zintegrowany, spójny i elastyczny system automatyki, pracującej w sieci komunikacyjnej, umożliwiający sterowanie i kontrolowanie wszystkich urządzeń elektrycznych, w sposób najbardziej dla użytkownika wydajny i oszczędny, z jednoczesnym zapewnieniem użytkownikowi łatwej jego rozbudowy lub rekonfiguracji sposobu działania poszczególnych elementów.

Inna - bardziej filozoficzna definicja „Inteligentnego Budynku”, wynika z faktu, iż do tej pory, to użytkownicy byli zmuszeni nieustannie dbać o dom i procesy w nim zachodzące.

A zatem:

"Inteligentny Budynek", to dom, który dba o komfort, wygodę, bezpieczeństwo oraz oszczędności swoich użytkowników.
Powyższe stwierdzenia ukazują nową, przełomową (rewolucyjną!) funkcję domu, w którym następuje całkowite odwrócenie ról pomiędzy budynkiem, a jego użytkownikami.

Zastosowania systemu automatyki

Zgodnie z powyższym opisem, system automatyki zastępuje w domu wszystkie standardowe sterowniki i sam przejmuje sterowanie:
 • obwodami oświetleniowymi (wewnętrznymi
  i zewnętrznymi), w tym układanie scen świetlnych, polegających na uruchamianiu jednym przyciskiem dowolnych punktów świetlnych z ustawionymi indywidualnie dla nich parametrami jasności,
  np. oświetlenie do czytania lub oglądania TV, itp.
 • roletami i karniszami elektrycznymi, w tym grupowanie rolet i zbiorcze nimi sterowanie oraz uwzględnianie ich
  w scenach świetlnych.
 • ogrzewaniem elektrycznym lub CO, w tym ustawianie osobnych parametrów ogrzewania dla różnych przedziałów czasowych i innych zależności wpływających na oszczędności.
 • bramami wjazdowymi, garażowymi, furtkami, itp.
 • systemami nawadniania (np. trawników),
  z programowaniem czasowym lub w zależności od warunków pogodowych, bieżącej wilgotności gleby, pory dnia, itd.
 • elektrozaworami wody i gazu, z uwzględnieniem ich zamykania przy zagrożeniach lub też automatycznego, profilaktycznego ich zamykania po opuszczeniu domu,
 • innymi urządzeniami, którymi użytkownik chce sterować, zarówno manualnie, jak i w pełni automatycznie.
Komfort i wygoda

Już sama idea systemu automatyki daje wyobrażenie o jego możliwościach i późniejszym komforcie użytkowania.
Idea ta polega na tym, iż obwody sterujące (dotychczasowe wyłączniki) są całkowicie odseparowane od obwodów zasilających, którymi sterują. Ich zależność występuje wyłącznie przez oprogramowanie, w którym danemu wyłącznikowi przypisuje się dowolne funkcje, jakie ma on wykonywać i dowolne urządzenia - którymi ma sterować.
Ta podstawowa cecha systemu, sprawia, iż:
 • w dowolnych miejscach domu, bez względu na to w jaki sposób została ułożona instalacja elektryczna, możemy zainstalować potrzebną ilość wyłączników sterujących określonymi elementami systemu i zmieniać te ustawienia - w razie konieczności - tak, aby zawsze potrzebny wyłącznik był pod ręką,
 • jednym wyłącznikiem możemy realizować wiele funkcji naraz, np. idąc spać, z sypialni wyłączymy całe oświetlenie domu, zamkniemy wszystkie rolety, wyłączymy oświetlenie zewnętrzne. Włączając scenę świetlną do oglądania TV, w czasie dnia zamknie się także roleta okna, z którego pada światło na telewizor, itp.
 • całym systemem można sterować, zarówno przez wyłączniki, jak i piloty (uwzględniając w tym sterowanie sprzętem RTV), za pomocą komputera lub też w sposób całkowicie automatyczny, gdzie światła zapalają się po wejściu do pomieszczenia i gasną po jego opuszczeniu albo też za pomocą telefonu, gdy jesteśmy poza domem,
 • zostajemy zwolnieni z wielu nieraz uciążliwych obowiązków, np. pilnowania podlewania trawników, gdyż system zrobi to optymalniej (zużyje tyle wody ile dokładnie potrzeba) i zrobi to tylko wtedy, gdy jest to naprawdę wymagane.
Jedną z najistotniejszych cech inteligentnego domu jest ta,
iż zachowuje się on tak, jakby przewidywał życzenia domowników
i je uprzedzał, a jednocześnie pozbawiał ich niemiłego nieraz uczucia, iż o czymś zapomnieli, nie dopilnowali, przeoczyli...

Oszczędności
Optymalizacja zużycia mediów, wg. zadanych przez użytkownika parametrów sprawia, że:
 • nie tracimy niepotrzebnie energii elektrycznej, np. przez zapomnienie wyłączenia jakiegoś obwodu,
 • energia jest zużywana wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne, np. wieczorem temperatura w wybranych pomieszczeniach obniża się, a rano przed wstaniem domowników podnosi, przy otwarciu okna w pomieszczeniu, wyłącza się obwód grzejny, itp.
 • nie zwiększamy kosztów wszystkich instalacji, ponieważ wykorzystujemy urządzenia istniejące w innych systemach, bez konieczności ich dublowania, np. czujki systemu alarmowego.
Bezpieczeństwo
Na bezpieczeństwo w "Inteligentnym Budynku", składają się zarówno zabezpieczenia profilaktyczne, np:
 • rzeczywista symulacja obecności domowników, przez programy, które podczas nieobecności domowników, będą załączać oświetlenie przed domem, w jego poszczególnych pomieszczeniach, uchylać rolety, załączać sprzęt grający, itp.
 • zbiorcze wyłączanie (jednym przyciskiem lub automatycznie po uzbrojeniu systemu alarmowego) wszystkich obwodów mogących stanowić zagrożenie (oświetlenie, gniazdka elektryczne, których np. używamy do prasowania, itd.) oraz jednoczesne zamykanie zaworów wody i gazu oraz wszystkich rolet – które przez zapomnienie moglibyśmy pozostawić otwarte,
jak i zabezpieczenia przed faktycznym zagrożeniem, które wystąpiło w czasie, gdy w domu znajdują się sami domownicy, dzieci bez opieki lub też osoby starsze i schorowane (które nie będą w stanie nic zrobić).
W takim przypadku, system po wykryciu np. ulatniającego się gazu może:
zamknąć zawór gazu, wyłączyć wszystkie obwody elektryczne, otworzyć klapę dymną, powiadomić telefonicznie innych domowników lub odpowiednie służby o występującym zagrożeniu (adekwatnie do sytuacji – pożar, zalanie wodą itd.)

Warto, czy nie?
Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost tego typu instalacji w krajach wysoko rozwiniętych, a także malejące ceny tych systemów,
co sprawia, iż zaczynają one być dostępne nie tylko dla wielkich firm i bardzo zamożnych ludzi, należy się spodziewać,
że w niedalekiej przyszłości szala stosunku pomiędzy "klasycznymi" instalacjami, a tego typu systemami, zdecydowanie przeważy na korzyść tych ostatnich.
Być może w ciągu 10 najbliższych lat, instalacje wykonywane
w sposób dotychczasowy, w ogóle stracą sens swojego istnienia, ponieważ nie mają żadnych szans w rywalizacji z technologią XXI w.
Dlatego też na pewno warto jest sprawdzić już teraz własne możliwości finansowe pod kątem zainstalowania systemu automatyki, a nie standardowej instalacji.
Tym wszystkim, których zainteresowały powyższe rozwiązania proponujemy, aby zapoznali się z ofertą firmy ADK GROUP z Wrocławia, która proponuje system belgijskiej firmy AnB, przeznaczony do domów jednorodzinnych lub małych i średnich firm, w cenach dwu, a nawet trzy krotnie niższych, niż ceny podobnych systemów na naszym rynku. Zainteresowanych zapraszamy na stronę firmy: www.adk-automatyka.pl

Zamknij