Strona startowa inteligentny dom   O naszej firmie System automatyki D2000 MiniDo - sterownik rolet, bram i oświetlenia Dane kontaktowe

W TYM DZIALE PRZEDSTAWIAMY
OPISY PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU D2000
 
 Wybierz temat:
 
 
D2000 - opis systemu

Moduły podstawowe

Akcesoria sterujące

Akcesoria wykonawcze

Przykłady zastosowań

Program Condor

Rozmiar: 1461 bajtów
 

Poniżej, przedstawiamy opisy i zdjęcia
wszystkich podstawowych elementów systemu D2000.

 

Centrala systemu automatyki domowej D 2000 - centrala systemu

Centralny i niezbędny element systemu automatyki.
Centrala obsługuje do 16 modułów wejściowych
i 16 wyjściowych oraz 16 modułów podczerwieni,
czyli 256 wejść (obwody sterujące), 128 wyjść (obwody wykonawcze - zasilające) i 64 odbiorniki podczerwieni.
Centrala w wersji z obudową, posiada już wbudowane dwa moduły EXIBUS (czyli 32 wejścia), do których wystarczy dokupić potrzebną ilość identyfikatorów
ID-DOMO.
Centrala posiada także miejsce na zainstalowanie
2 dodatkowych modułów EXIBUS.PCB (bez budowy).
W centrali zainstalowany jest także zasilacz 1,5A (wystarcza dla centrali i 3 modułów wyjściowych).
Do centrali należy także dokupić akumulator 7,5Ah.

  Moduły wejściowe - sterujące

Rozróżniamy dwa podstawowe moduły wejściowe EXI-BUS i EXI-16CT.
Moduły te służą do podłączania różnych elementów, które będą sterowały pracą systemu, są to:

typowe wyłączniki jedno lub dwuklawiszowe
(z tą różnicą, iż przyciski tych wyłączników są monostabilne, czyli po puszczeniu wracają w poprzednie położenie),

wyłączniki wieloprzyciskowe, tzw. panele sterujące (np. 1 wyłącznik posiada 8 oddzielnych przycisków),

styki różnego rodzaju czujek, które przekazują do systemu informacje o swoim zadziałaniu,

wyjścia innych systemów, (np. systemu alarmowego), itd.

W programie systemu zdefiniujemy, co będzie się działo w systemie, po zadziałaniu któregoś z ww. elementów sterujących.

Moduł sterujący, do którego podłączone są wyłączniki i czujki, po uaktywnieniu danego wejścia przekaże tą informację za pomocą magistrali systemowej łączącej wszystkie moduły systemu, do określonego modułu wyjściowego (zasilającego), a ten z kolei, uruchomi w odpowiedni sposób konkretny obwód elektryczny.

Tak więc do modułów wejściowych należy doprowadzić magistralę systemową (przewód łączący wszystkie moduły) oraz wieloparowe, niskoprądowe przewody sygnałowe, z wyłączników, czujek lub innych urządzeń sterujących.

sterowanie oświetleniem i roletami

sterowanie bramami
EXIBUS - Moduł wejściowy adresowalny
Moduł EXIBUS, umożliwia podłączenie do systemu 16 przycisków, wyłączników, styków innych systemów, za pomocą identyfikatorów ID-DOMO.

Wszystkie elementy sterujące, można podłączyć do modułu, za pomocą dwużyłowego przewodu, np. domofonowego 2x0,5mm, prowadzonego od wyłącznika do wyłącznika (lub w układzie gwiazdy).

Identyfikatory podłączone do każdego przycisku, pozwalają modułowi wykrycie,
który z nich został naciśnięty.

Na takiej samej zasadzie, można podłączyć do systemu 16 czujników temperatury TEMP, z tą różnicą, że przewód musi być 3 żyłowy.
(czujniki temperatury wymagają osobnego modułu)

Moduły te, dają możliwość łatwej rozbudowy systemu, np. dołożenia dodatkowego przycisku oraz znacząco zmniejszają ilość i koszty okablowania. Dlatego też, zaleca się ich stosowanie do sterowania wszystkimi wyłącznikami, umiejscowionymi z daleka od rozdzielni.
identyfikator przycisku
ID-DOMO - Identyfikator przycisku (dla EXI-BUS)
Identyfikator przycisku, jest niezbędny, aby można było podłączyć do modułu
EXI-BUS większą ilość wyłączników, z zastosowaniem tylko jednej pary przewodów.

Identyfikator ten, nadaje każdemu przyciskowi, indywidualny adres, który jest następnie odczytywany przez moduł, w chwili wciśnięcia lub zwolnienia danego przycisku.
Identyfikatory posiadają małe rozmiary, umożliwiające ich swobodne zainstalowanie w typowej puszce instalacyjnej, razem z wyłącznikiem.
czujnik temperatury
TEMP - Czujnik temperatury (dla EXI-BUS)
Czujniki temperatury, są malutkimi urządzeniami, pozwalającymi modułom EXI-BUS, na odczyt aktualnej temperatury w każdym pomieszczeniu, w którym ma się odbywać sterowanie tą temperaturą. Rozmiary czujnika, umożliwiają jego umiejscowienie w dowolnym miejscu (np w wyłączniku), lub też zainstalowanie w małych puszkach instalacyjnych.
Dla jednego czujnika można ustawić 3 różne temperatury, wg. których, wykonywane będą zupełnie inne zadania (temperatura ogrzewania - z przedziałem wahania, np. 2st, temperatura minimalna i maksymalna). Czujniki temperatury, wymagają osobnego modułu EXI-BUS, do którego można je podłączyć, za pomocą 3 żyłowego przewodu.
sterowanie ogrzewaniem
EXI-16CT - Moduł wejściowy analogowy
Moduł EXI-16CT, podobnie jak moduł EXI-BUS, pozwala na podłączenie do systemu 16 przycisków, różnego typu czujników oraz styków wyjściowych innych systemów.
Róznica pomiędzy nimi, polega na tym, iż do tego modułu należy doprowadzić przewód od każdego styku urządzenia oraz przewód z "masą". Oznacza to, że jeżeli chcemy podłączyć wyłącznik 2 przyciskowy, musimy doprowadzić do niego przewód 3 żyłowy. Jeżeli podłączamy wyłącznik 8 przyciskowy - musimy doprowadzić przewód 9 żyłowy.
W związku z powyższym, wskazane jest, aby moduły te były stosowane do integracji automatyki z innymi systemami lub podłączania wyłączników, znajdujących się stosunkowo blisko modułu.
zdalne sterowanie systemem automatyki
EXI-IR - Moduł wejściowy dla odbiorników podczerwieni
Moduł EXI-IR, pozwala na podłączenie do systemu, 4 odbiorników podczerwieni
IR-DOMO.
Za ich pomocą, istnieje możliwość sterowania zarówno całym systemem,
jak i sprzętem RTV, przy pomocy pilotów uniwersalnych.
W systemie można zainstalować do 16 takich modułów, czyli 64 odbiorniki podczerwieni.
Piloty umożliwiają tworzenie "wirtualnych" wyłączników, realizujących dowolne funkcje
i zadania, tak więc, jest to możliwość znacznego zwiększenia funkcjonalności systemu, bez dodatkowych kosztów: okablowania, wyłączników i modułów sterujących.
odbiornik podczerwieni
IR-DOMO - Odbiornik podczerwieni (dla EXI-IR)
IR-DOMO, jest miniaturowym odbiornikiem podczerwieni, podłączanym do modułów EXI-IR, za pomocą 3 żyłowego przewodu.` Odbiornik ten, powinien być zainstalowany w każdym pomieszczeniu, w którym będzie występowało sterowanie za pomocą pilota. Przy instalacji odbiornika, należy pamiętać, iż zasięg pilotów jest ograniczony i wynosi zazwyczaj 6-8 m., tak więc należy umieścić odbiornik w miejscu, będącym w zasięgu pilota. Należy też pamiętać, iż podczerwień nie przenika przez ściany, tak więc nie może się on znajdować w innym pomieszczeniu.
  Moduły wyjściowe - zasilające (wykonawcze)

Moduły wyjściowe, służą do bezpośredniego zasilania obwodów elektrycznych.
Są to urządzenia, do których oprócz magistrali systemowej należy doprowadzić oprzewodowanie elektryczne, które połączy wyjścia tych modułów, z konkretnymi odbiornikami (lampy, gniazdka, rolety, siłowniki bram, pompy, itd.).
Do każdego modułu trzeba także doprowadzić źródło zasilania, które później będzie dzielone przez system na odpowiednie wyjścia danego modułu. Z reguły jest to zasilanie 230V, ale można także zastosować zasilacze i transformatory, które dla różnych modułów podawać będą inne napięcie.
W takim przypadku, na wyjściach modułu otrzymamy, w odpowiednim momencie takie napięcie, jakie do tego modułu doprowadziliśmy.
Zgodnie z ułożonym programem, poszczególne wyjścia uruchamiają się automatycznie lub też uruchamiają się, w wyniku zadziałania jakiegoś elementu sterującego, np. przycisku.
Należy pamiętać, iż układy sterujące modułów, zasilane są napięciem 12V DC z zasilacza centrali, którego obciążalność wynosi 1,5A,
a max. pobór prądu 1 modułu, wynosi ok. 0,250A.
Tym samym, jeżeli uwzględnimy pobór prądu centrali i jej modułów wejściowych, to możemy zainstalować 3 moduły wyjściowe,
a dla następnych, należy uwzględnić dodatkowy zasilacz.

sterownik oświetlenia, zaworów, pomp
EXO8-220 - Moduł 8 wyjściowy - jednobiegunowy
Moduł EXO8-220, jest podstawowym modułem systemu automatyki i umożliwia sterowanie: oświetleniem zwykłym, gniazdami, pompami, elektrozaworami, elektrozaczepami, siłownikami, itp.
Moduł posiada 8 wyjść - 16A, podzielonych na 2 odrębne grupy. Dla każdej z nich, możemy doprowadzić inne zasilanie i takie zasilanie będzie rozprowadzane przez wyjścia danej grupy. Np. 4 pierwsze wyjścia, mogą obsługiwać obwody 230V, a drugie 4 wyjścia - obwody zasilane napięciem np. 12V.
Moduł steruje tylko jednym biegunem, np. fazą, dlatego też, "0" można pobrać z dowolnego miejsca instalacji, co ma duży wpływ na oszczędności w okablowaniu.
sterownik oświetlenia, zaworów, pomp
EXO8-220 Bi - Moduł 8 wyjściowy - dwubiegunowy
Moduł EXO8-220 Bi, posiada 8 wyjść - 8A. Różnica pomiędzy nim, a poprzednim modułem polega na tym, iż w wersji "Bi", wyjścia są 8A, a także tym, iż moduł ten odcina oba bieguny, zarówno fazę, jak i "0". Pozwala to, np po wyjściu z domu lub przy wyjeździe na wczasy, na całkowite odseparowanie urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej i ich zabezpieczenie przed przepięciami, np. w przypadku burzy lub też odseparowanie urządzeń wprowadzających zakłócenia.
sterownik rolet elektrycznych i bram garażowych
EXO8-DOMO - Moduł 8 wyjściowy - sterownik rolet i bram
Moduł EXO8-DOMO, posiada 8 wyjść - 8A, wyposażonych w przekaźniki z wyjściem
C, NC, NO. Moduł zapewnia sterowanie roletami elektrycznymi, karniszami oraz bramami wjazdowymi i garażowymi, umożliwiając zabezpieczenie ich silników przed przypadkowym spaleniem.
Ponieważ jedno urządzenie typu roleta lub brama, wymaga sterowania dwoma obwodami (góra-dół lub lewo-prawo), sterownik ten pozwala na sterowanie 4 takimi urządzeniami.
Podobnie, jak w poprzednich modułach, sterowanie może się odbywać takim napięciem, jakie doprowadzimy do modułu.
sterownik rolet, sterownik bram
EXO2-DOMO - Moduł 2 wyjściowy - sterownik rolet i bram
Moduł EXO8-DOMO, posiada 2 wyjścia - 8A, wyposażone w przekaźniki z wyjściem
C, NC, NO. Moduł zapewnia sterowanie roletami elektrycznymi, karniszami oraz bramami wjazdowymi i garażowymi, umożliwiając zabezpieczenie ich silników przed przypadkowym spaleniem.
Moduł ten, jest uzupełnieniem dla modułu EXO8-DOMO.
ściemniacz, oświetlenie ściemniane
EXO-DIM - Moduł płynnej regulacji oświetlenia
Moduł EXO-DIM, posiada 4 wyjścia, do których można podłączyć obwody, wymagające regulacji natężenia oświetlenia. Max. obciążenie dla każdego obwodu, wynosi 450W.
Głównym zastosowaniem modułu, jest tworzenie scen świetlnych, w pomieszczeniach w których występuje wiele punktów świetlnych, np. w salonie. Moduł ten, umożliwia także wykorzystanie oświetlenia korytarzowego, jako oświetlenia nocnego.
Jako jedyny, moduł EXO-DIM, może pracować zupełnie samodzielnie, bez systemu D2000.
          Ceny poszczególnych urządzeń, jak i pełna dokumentacja systemu, dostępne są w dziale Wsparcia i zakupy