Strona startowa inteligentny dom   O naszej firmie System automatyki D2000 MiniDo - sterownik rolet, bram i oświetlenia Dane kontaktowe

W TYM DZIALE PRZEDSTAWIAMY
OPISY
PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ SYSTEMU MINDO
 
 Wybierz temat:
 
 

MiniDo - opis systemu

Moduły podstawowe

Rozmiar: 1461 bajtów
 

System MiniDo, nie posiada tak dużych możliwości,
jak system D2000, jednak daje użytkownikowi
wiele wymiernych korzyści, oferując najbardziej
istotne funkcje.

Do systemu można podłączyć:

  • 128 wyłączników (8 modułów EXI)
  • 64 obwody zasilające (8 modułów EXO)
 

  Moduły wejściowe - sterujące

Rozróżniamy dwa podstawowe moduły wejściowe EXICENT i EXISTORE.
Moduły te służą do podłączania wyłączników, które będą sterowały pracą systemu.

typowe wyłączniki jedno lub dwuklawiszowe (z tą różnicą, iż przyciski tych wyłączników są monostabilne, czyli po puszczeniu
wracają w poprzednie położenie),

wyłączniki wieloprzyciskowe, tzw. panele sterujące (np. 1 wyłącznik posiada 8 oddzielnych przycisków),

W programie systemu zdefiniujemy, co będzie się działo w systemie, po zadziałaniu któregoś z ww. elementów sterujących.

Moduł sterujący, do którego podłączone są wyłączniki i czujki, po uaktywnieniu danego wejścia przekaże tą informację za pomocą magistrali systemowej łączącej wszystkie moduły systemu, do określonego modułu wyjściowego (zasilającego), a ten z kolei, uruchomi w odpowiedni sposób konkretny obwód elektryczny.

Tak więc do modułów wejściowych należy doprowadzić magistralę systemową (przewód łączący wszystkie moduły) oraz wieloparowe, niskoprądowe przewody sygnałowe, z wyłączników, czujek lub innych urządzeń sterujących.

sterownik oświetlenia i gniazd
EXICENT
Moduł EXICENT, zapewnia sterowanie oświetleniem i gniazdami.
Umożliwia podłączenie do systemu 32 przycisków, za pomocą identyfikatorów
ID-DOMO.

Wszystkie wyłączniki, można podłączyć do modułu, za pomocą dwużyłowego przewodu, np. domofonowego 2x0,5mm, prowadzonego od wyłącznika do wyłącznika (lub w układzie gwiazdy),

Wyłącznikom podpiętym do modułu, można przypisać sterowanie dowolnym wyjściem modułów zasilających, na zasadzie włącz/wyłącz lub też dodać do nich funkcje czasowe, które będą wyłączać dane wyjście po zaprogramowanym dla niego czasie.

Każdy moduł, ma także możliwość zaprogramowania dwóch przycisków, których przyciśnięcie, wyłączy obwody wszystkich modułów zasilających, które są sterowane przez ten moduł.

sterownik raolet i bram garażowych
EXISTORE
Moduł EXISTORE, zapewnia sterowanie roletami elektrycznymi, bramami garażowymi i wjazdowymi.
Moduł ten, różni się od EXICENT tym, iż podłączony do niego przycisk, który przypiszemy wyjściu jakiegoś modułu zasilającego, będzie obsługiwał zarówno wyjście do którego został przypisany, jak i następne, kolejne wyjście. Ponieważ roleta wymaga dwóch obwodów sterujących (góra i dół), podłącza się je właśnie do dwóch kolejnych wyjść modułu zasilającego, a za sprawą modułu EXISTORE, wyjścia te zostają zamiennie załączane, uniemożliwiając w ten sposób, przypadkowe spalenie silnika rolety. W ten sposób, zyskujemy też możliwość sterowania roletą za pomocą tylko jednego przycisku. Moduł ten umożliwia zaprogramowanie dodatkowych przycisków, które mogą jednocześnie sterować trzema dowolnymi roletami lub wszystkimi roletami, z którymi ten moduł jest połączony programowo.
identyfikator przycisku
ID-DOMO - Identyfikator przycisku (dla EXI-BUS)
Identyfikator przycisku, jest niezbędny, aby można było podłączyć do modułów EXICENT lub EXISTORE jakiekolwiek wyłączniki.

Identyfikator ten, nadaje każdemu przyciskowi, indywidualny adres, który jest następnie odczytywany przez moduł, w chwili wciśnięcia lub zwolnienia danego przycisku.
Identyfikatory posiadają małe rozmiary, umożliwiające ich swobodne zainstalowanie w typowej puszce instalacyjnej, razem z wyłącznikiem.
  Moduły wyjściowe - zasilające (wykonawcze)

Moduły wyjściowe, służą do bezpośredniego zasilania obwodów elektrycznych.
Są to urządzenia, do których oprócz magistrali systemowej należy doprowadzić oprzewodowanie elektryczne, które połączy wyjścia tych modułów, z konkretnymi odbiornikami (lampy, gniazdka, rolety, siłowniki bram, pompy, itd.).
Do każdego modułu trzeba także doprowadzić źródło zasilania, które później będzie dzielone przez system na odpowiednie wyjścia danego modułu. Z reguły jest to zasilanie 230V, ale można także zastosować zasilacze i transformatory, które dla różnych modułów podawać będą inne napięcie.
W takim przypadku, na wyjściach modułu otrzymamy, w odpowiednim momencie takie napięcie, jakie do tego modułu doprowadziliśmy.
Zgodnie z ułożonym programem, poszczególne wyjścia uruchamiają się automatycznie lub też uruchamiają się, w wyniku zadziałania jakiegoś elementu sterującego, np. przycisku.
Należy pamiętać, iż układy sterujące modułów, zasilane są napięciem 12V DC z zasilacza centrali, którego obciążalność wynosi 1,5A,
a max. pobór prądu 1 modułu, wynosi ok. 0,250A.
Tym samym, jeżeli uwzględnimy pobór prądu centrali i jej modułów wejściowych, to możemy zainstalować 3 moduły wyjściowe,
a dla następnych, należy uwzględnić dodatkowy zasilacz.

sterownik oświetlenia, zaworów, pomp
EXO8-220 - Moduł 8 wyjściowy - jednobiegunowy
Moduł EXO8-220, jest podstawowym modułem systemu automatyki i umożliwia sterowanie: oświetleniem zwykłym, gniazdami, pompami, elektrozaworami, elektrozaczepami, siłownikami, itp.
Moduł posiada 8 wyjść - 16A, podzielonych na 2 odrębne grupy. Dla każdej z nich, możemy doprowadzić inne zasilanie i takie zasilanie będzie rozprowadzane przez wyjścia danej grupy. Np. 4 pierwsze wyjścia, mogą obsługiwać obwody 230V, a drugie 4 wyjścia - obwody zasilane napięciem np. 12V.
Moduł steruje tylko jednym biegunem, np. fazą, dlatego też, "0" można pobrać z dowolnego miejsca instalacji, co ma duży wpływ na oszczędności w okablowaniu.
sterownik oświetlenia, zaworów, pomp
EXO8-220 Bi - Moduł 8 wyjściowy - dwubiegunowy
Moduł EXO8-220 Bi, posiada 8 wyjść - 8A. Różnica pomiędzy nim, a poprzednim modułem polega na tym, iż w wersji "Bi", wyjścia są 8A, a także tym, iż moduł ten odcina oba bieguny, zarówno fazę, jak i "0". Pozwala to, np po wyjściu z domu lub przy wyjeździe na wczasy, na całkowite odseparowanie urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej i ich zabezpieczenie przed przepięciami, np. w przypadku burzy lub też odseparowanie urządzeń wprowadzających zakłócenia.
sterownik rolet elektrycznych i bram garażowych
EXO8-DOMO - Moduł 8 wyjściowy - sterownik rolet i bram
Moduł EXO8-DOMO, posiada 8 wyjść - 8A, wyposażonych w przekaźniki z wyjściem
C, NC, NO. Moduł zapewnia sterowanie roletami elektrycznymi, karniszami oraz bramami wjazdowymi i garażowymi, umożliwiając zabezpieczenie ich silników przed przypadkowym spaleniem.
Ponieważ jedno urządzenie typu roleta lub brama, wymaga sterowania dwoma obwodami (góra-dół lub lewo-prawo), sterownik ten pozwala na sterowanie 4 takimi urządzeniami.
Podobnie, jak w poprzednich modułach, sterowanie może się odbywać takim napięciem, jakie doprowadzimy do modułu.
sterownik rolet, sterownik bram
EXO2-DOMO - Moduł 2 wyjściowy - sterownik rolet i bram
Moduł EXO8-DOMO, posiada 2 wyjścia - 8A, wyposażone w przekaźniki z wyjściem
C, NC, NO. Moduł zapewnia sterowanie roletami elektrycznymi, karniszami oraz bramami wjazdowymi i garażowymi, umożliwiając zabezpieczenie ich silników przed przypadkowym spaleniem.
Moduł ten, jest uzupełnieniem dla modułu EXO8-DOMO.
ściemniacz, oświetlenie ściemniane
EXO-DIM - Moduł płynnej regulacji oświetlenia
Moduł EXO-DIM, posiada 4 wyjścia, do których można podłączyć obwody, wymagające regulacji natężenia oświetlenia. Max. obciążenie dla każdego obwodu, wynosi 450W.
Głównym zastosowaniem modułu, jest tworzenie scen świetlnych, w pomieszczeniach w których występuje wiele punktów świetlnych, np. w salonie. Moduł ten, umożliwia także wykorzystanie oświetlenia korytarzowego, jako oświetlenia nocnego.
Jako jedyny, moduł EXO-DIM, może pracować zupełnie samodzielnie, bez systemu D2000.
          Ceny poszczególnych urządzeń, jak i pełna dokumentacja systemu, dostępne są w dziale Wsparcie i zakupy