Strona startowa inteligentny dom   O naszej firmie System automatyki D2000 MiniDo - sterownik rolet, bram i oświetlenia Dane kontaktowe

W TYM DZIALE PRZEDSTAWIAMY
OPISY NIEKTÓRYCH, PROPONOWANYCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ
 
 Wybierz temat:
 
 
D2000 - opis systemu

Moduły podstawowe

Akcesoria sterujące

Akcesoria wykonawcze

Przykłady zastosowań

Program Condor

 
W działaniu systemu D2000 należy wyróżnić trzy podstawowe sposoby działania.

Programy w pełni automatyczne, pozwalają na działanie systemu podczas np. wyjazdu użytkowników na krótki weekend, wakacje, czy też codziennego wykonywania określonych czynności, w sposób w pełni automatyczny. Do tego typu programów można wprowadzić m.in.:
  • symulację obecności użytkowników w domu, przez okresowe włączanie i wyłączanie po zmroku oświetlenia w różnych pomieszczeniach, z jednoczesnym uchyleniem rolet w tych pomieszczeniach oraz np. załączaniem radia.
  • okresowe załączanie zraszaczy ogrodowych, a przy wykorzystaniu czujnika wilgotności gleby (co także ma wpływ na oszczędność wody), wymuszanie ich załączenia, wyłączenia przy ściśle ustawionych parametrach wilgotności gleby,
  • kontrolowanie temperatury w domu, np. zminimalizowanie jej w momencie uruchomienia programu (np. wyjazd na wakacje) i powrotne załączenia nagrzewania na kilka godzin przed planowanym powrotem. Załączenie systemu alarmowego, może np. spowodować obniżenie temperatury do wybranego poziomu, zamknięcie wszystkich rolet, wyłączenie wszystkich obwodów oświetleniowych, wyłączenie wybranych gniazdek elektrycznych, itp.
  • w pełni automatyczne sterowanie oświetleniem, przy zastosowaniu czujek ruchu, które w relacji z czujnikiem zmierzchowym lub czujnikami natężenia, będą powodować automatyczne zapalanie świateł w chwili pojawienia się jakiejś osoby i gasić to oświetlenie po jej wyjściu.
Programy półautomatyczne, określające sposób zachowania się systemu (działania np. wybranych wyłączników lub czujek) w określonych warunkach, np:
  • w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym, po zapadnięciu zmroku otwarcie drzwi wejściowych powoduje zapalenie lampy na ganku lub otwarcie drzwi garażowych powoduje zapalenie światła w garażu.
  • po zwolnieniu rygla w furtce, gdy przez domofon umożliwiamy komuś wejście na teren posesji – automatycznie (na określony czas) zapalają się lampy przy ścieżce do domu, itd.
Programy manualne, to prosta reakcja systemu na przyciśnięty przez użytkownika wyłącznik lub ikonę na pilocie, przy czym do jednego przycisku możemy przypisać dowolną ilość funkcji do wykonania, np.:
  • sterowanie jednym wybranym obwodem oświetleniowym (zapalanie, gaszenie, ściemnianie) lub sterowanie innym urządzeniem,
  • sterowanie tzw. scenami świetlnymi, czyli załączanie wybranych obwodów oświetleniowych z parametrem jasności ustawionym dla każdego z tych obwodów oddzielnie, np. sceny: CZYTANIE, OGLĄDANIE TV, NASTRÓJ, itp.),
  • sterowanie zespolone, czyli np. scena świetlna NASTRÓJ + zamknięcie rolet w pomieszczeniu, jeżeli czujnik zmierzchu wskazuje noc lub zamknięcie rolet dla sceny OGLĄDANIE TV, jeżeli czujnik zmierzchowy wskazuje dzień, itp.
  • sterowanie globalne, czyli np. przycisk w sypialni może powodować wyłączenie wszystkich wybranych obwodów oświetleniowych w domu, zamknięcie wszystkich rolet, wyłączenie wybranych obwodów elektrycznych
Programy automatyczne – uruchamiane zdalnie. Funkcja ta pozwala na ułożenie dowolnego programu generującego wykonanie określonych czynności, np. załączenie/wyłączenie jakiegoś urządzenia, odblokowanie drzwi, włączenie głównego zasilania, załączenie ogrzewania (np. przed powrotem do domu z urlopu), itd, przy czym programy te uruchamiane są przez telefon – po wprowadzeniu odpowiedniego kodu.


Poniżej przedstawiamy przykłady kilku programów automatycznych:

Przykład 1.
JEŻELI
czujnik zmierzchowy wskazuje zmrok, a drzwi frontowe zostaną otwarte (czujka magnetyczna)
TO
zapal światło w przedpokoju (jeżeli zgaszone)
ORAZ
zapal światło przed domem
ORAZ - JEŻELI
zadziała czujka przed domem
TO
włącz oświetlenie ścieżki do domu

Przykład 2.
JEŻELI
czujnik zmierzchowy wskazuje dzień, a drzwi frontowe zostaną otwarte (czujka magnetyczna)
ORAZ
żadna z czujek nie zadziałała np. przez 4 ostatnie godziny (nikogo nie było w domu lub system alarmowy został wyłączony)
TO
otwórz wszystkie rolety
ORAZ – JEŻELI
czujnik temperatury wskazuje ponad 23 st. C
TO
włącz wentylator sufitowy

Przykład 3.
JEŻELI
otwarte okno w sypialni (czujka magnetyczna)
TO
wyłącz obwód ogrzewania elektrycznego w sypialni (lub zamknij zawór kaloryfera)

Przykład 4.
JEŻELI
wilgotność gleby jest niższa niż ustalona
ORAZ
zewnętrzna czujka nie wykryła ruchu
TO
załącz zraszacze do momentu, aż wilgotność gleby osiągnie wymaganą wartość (lub załącz na określony czas).

Przykład 5.
JEŻELI
wilgotność gleby jest niższa niż ustalona
ORAZ
czas bieżący nie znajduje się pomiędzy godziną 11.00 a 16.00 (lub znajduje się w określonych przedziałach)
TO
załącz zraszacze do momentu, aż wilgotność gleby osiągnie wymaganą wartość (lub załącz na określony czas).

Powyżej przedstawiono jedynie kilka podstawowych przykładów zastosowań systemu, jednak jego możliwości są w praktyce ograniczone jedynie inwencją i wyobraźnią użytkownika. Jedną z najistotniejszych cech tego systemu jest to, że użytkownik może samodzielnie modyfikować działanie systemu, za każdym razem, gdy wymyśli lepsze rozwiązanie służące poprawie komfortu lub zwiększeniu oszczędności!